Toerusting voor Gods Koninkrijk

New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. We doen dit door kerken en christenen te ondersteunen, toe te rusten en te stimuleren. Hiertoe worden een aantal activiteiten ondernomen. Onder andere het bouwen van netwerken, organiseren van predikantendagen en retraites, onderwijs en ondersteuning op het gebied van ministry en muziek, regioactiviteiten en het organiseren van de jaarlijkse Zomerconferentie.

Agenda

Ministrycursus Houten
12 september 20:00 - 22:00
Deze ministrycursus wordt georganiseerd door een team uit NGK Houten i.s.m. New Wine Nederland. De...
Ministrycursus Emmen
12 oktober 20:00 - 21:45
In samenwerking met twee gemeentes in de regio Emmen organiseert New Wine Noord Nederland een...

Nieuws

8 juli 2016

Aanmelden nieuwsbrief

Stichting New Wine brengt met enige regelmaat nieuwbrieven uit. Deze worden per e-mail verspreid. U...


20 juni 2016

Twee nieuwe stafwerkers

Het bestuur van New Wine heeft twee stafleden benoemd die elk voor 40% in dienst komen.