Gemeentecursus ‘Luisterend bidden’

Kun je Gods stem horen? Zo ja, hoe dan? En als je God hoor, hoe deel je die woorden liefdevol met anderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in onze gemeentecursus ‘Luisterend bidden’. Het is een cursus van zes bijeenkomsten waarin je als gemeente samen gaat ontdekken hoe God betrokken is bij het dagelijks leven. En op welke manier Hij door mensen heen werkt om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Bij deze training hebben we een cursusboek.  

Thema’s gemeentecursus

In de cursus verdiep je je samen in de volgende thema’s 

  • Op Jezus gaan lijken: geliefd kind van de Vader 
  • Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader 
  • Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt 
  • Gods stem herkennen: leren onderscheiden 
  • Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen 
  • Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven 

Hoe ziet de cursus eruit? 

De eigen predikant of de kringleiders geven de cursus. Elke bijeenkomst begin je met z’n allen. Daarna ga je in groepjes uiteen om verder te praten over een bepaald thema en samen te bidden. In het cursusboek staat informatie die je kunt gebruik om de bijeenkomsten in te leiden en vind je onderwerpen om te bespreken in de groepjes.  

De cursus gedaan en wat dan? 

Wil je na deze cursus verder groeien in het verstaan van Gods stem en het opbouwen, troosten en bemoedigen van anderen?  

We hebben een aantal tips voor je: 

  • Blijf oefenen met het luisteren naar God in je eigen huiskring, groeigroep of missiegemeenschap. Zo kunnen de oefeningen onderdeel worden van de gebedscultuur van je kring en je gemeente.  
  • Doe ook onze ministrycursus

Wil je je verder verdiepen in de gave van profetie en wat je daarmee kunt doen in de gemeente? Kijk bij onze collega’s van Nederland Zoekt. Daar vind je onder andere informatie over de Prophecy Course, een basiscursus profetie.   

 

 

 

Wij geloven dat in elke kerk en geloofsgemeenschap God te vinden is en dat je daar al iets kunt proeven van Zijn Koninkrijk