Cursus gebedsministry

Bidden kan iedereen. Tuurlijk. Maar we vinden het belangrijk dat ministrygebedsteams allemaal op dezelfde manier bidden en zeer zorgvuldig omgaan met de mensen die om gebed vragen. Ook willen we graag dat je oefent met bidden in de kracht van de Heilige Geest voordat je in je eigen kerk aan de slag gaat. Daarom hebben we een cursus gebedsministry ontwikkeld met drie modules. In de bijbehorende cursusboeken krijg je veel uitleg en bijbelse onderbouwing. Ook hebben we een speciale handleiding en een journal voor een jongeren ministrycursus.

Wat is ministry?

Nog nooit gehoord van ministrygebed? Geen probleem. We leggen je graag uit wat het is. Bij ministry bid je met twee personen voor een derde persoon in de kracht van de Heilige Geest. Je doet dat in de verwachting dat God bij jullie is. Tijdens het gebed vallen er regelmatig stiltes. Daarin luister je samen naar de Geest en sluit je aan bij wat Hij aan het doen is in de persoon waarvoor je bidt. Je bidt altijd met open ogen, hart en handen.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is vooral voor mensen die een ministryteam in hun eigen gemeente willen opzetten onder verantwoordelijkheid van een oudstenraad. Word onze cursus in je kerk gegeven, dan gaan we ervan uit dat de gemeentepredikant meedoet in de training. Niet alleen leden van de eigen gemeente mogen trouwens aanhaken, ook mensen van kerken uit de omgeving of Alphacursus-teams kunnen zich aanmelden.

Doe je de cursus, dan is het fijn als je al iets weet over het denken vanuit het Koninkrijk van God en je zelf ook in je eigen gebed probeert te luisteren naar God. Zo niet, dan kan het idee zijn om eerst onze gemeentecursus ‘Luisterend bidden’  te doen.

Wij geloven dat in elke kerk en geloofsgemeenschap God te vinden is en dat je daar al iets kunt proeven van Zijn Koninkrijk

Hoe ziet de cursus eruit?

De drie modules van de cursus doe je niet achter elkaar. Na elke module is het de bedoeling dat je in de praktijk oefent met het ministrygebed. In module 1 leggen we de basis van gebedsministry uit. Die module bestaat uit vier bijeenkomsten en een terugkomstsessie. In module twee en drie gaan we dieper in op de thema’s vergeving en genezing. Bij module twee heb je twee bijeenkomsten, bij de laatste module drie. Tip: doe je twee bijeenkomsten tegelijk op een zaterdag, dan heb je meer tijd om elkaar te ontmoeten en samen te aanbidden en te oefenen.

Voordat je naar een groepstraining gaat, lees je altijd de inleiding bij de les door. Elke bijeenkomst begint met aanbidding of lectio divina en een korte inleiding waarin je een samenvatting krijgt van de lesstof en waarbij je vragen kunt stellen. Daarna oefen je zelf een uur tot anderhalf uur met ministrygebed.

Wij geven de ministrycursus in jouw kerk

Wij kunnen deze cursus in jouw kerk geven. Door het hele land hebben we hiervoor cursusleiders en andere vrijwilligers beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de gemeentepredikant en de kerkenraad actief betrokken zijn bij dit plan en er een ministryteam is of komt in je eigen gemeente.

Als wij de cursus bij jou in de kerk geven, zorg jij zelf voor:

 • het tijdig bestellen en uitdelen van de cursusboeken
 • een zaal
 • begeleiding bij elke lofprijzing

We rekenen een vast tarief per module. Het maakt niet uit hoeveel mensen meedoen aan de cursus. Daarvan betalen we onder andere een reiskostenvergoeding voor onze vrijwilligers. De tarieven zijn:

 • voor module 1 – 600 euro
 • voor module 2 – 250 euro
 • voor module 3 – 375 euro

Als we in overleg de cursusdata hebben gekozen, zetten we die informatie ook op onze site. Wil je dat we een cursus bij jou in de kerk organiseren? Mail onze stafwerker gebed Anita Abbring.

Je geeft de ministrycursus zelf

Heb je enige ervaring met gebedsministry, dan kun je ook zelf een cursus organiseren. Je kunt de materialen daarvoor bestellen in de webshop.

Als je de cursus zelf geeft, wil je:

 • ons mailen wanneer je dit doet en in welke kerk?
 • aangeven of we de gegevens van je cursus op onze site mogen zetten?
 • ons laten weten als je vooraf nog begeleiding of training nodig hebt?
Anita abbring website
gebedsministry

Anita Abbring

Stafwerker gebed

Gebedsministry is bidden met twee personen voor een derde persoon in de kracht van de Heilige Geest

Hulp bij opzetten ministryteam 

We kunnen ons best voorstellen dat je vragen hebt over het opzetten van een ministryteam  in je eigen kerk of het geven van een cursus. Hoe richt je een kerkdienst bijvoorbeeld zo in dat gebedsministry niet een ‘los dingetje’ is. Hoe verhoudt gebedsministry zich tot andere vormen van pastoraat? Hoe kun je voor je laten bidden tot iets vanzelfsprekends maken in je kerk?

We denken in alles graag met je mee. Bij New Wine hebben we ervaren medewerkers die training of begeleiding kunnen geven.

Je kunt denken aan:

 • een bezinningsavond met de kerkenraad
 • een inhoudelijke bijdrage op een gemeentevergadering
 • meedenken met de predikant of het pastorale team over de opzet van een ministryteam
 • het trainen van cursusleiders

We rekenen een vast bedrag voor ondersteuning. Dat is 375 euro per dagdeel. Voor twee dagdelen 550 euro.