Opleidingen en cursus

Als New Wine investeren we volop in goed theologisch onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau, als vruchtbare bodem voor charismatische vernieuwing in plaatselijke kerken. We werken hierin samen met het Evangelisch College en de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht én met partnerorganisaties.

Wij bieden in samenwerking met andere partijen het volgende onderwijs aan:

Heb je vragen over het onderwijs? Mail naar anita.abbring@new-wine.nl. 

Wij geloven dat in elke kerk en geloofsgemeenschap God te vinden is en dat je daar al iets kunt proeven van Zijn Koninkrijk

Studieproject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest (mbo en hbo)

Het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest is een deeltijd-onderwijsprogramma aan het Evangelisch College, dat we aanbieden in samenwerking met Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en het Evangelisch Werkverband. Verlang je als christen naar verdieping, dan is dit zeker iets voor jou. Het is een breed project dat voor iedereen te doen is.

In twee jaar leg je een stevige basis vanuit de theologie van het Koninkrijk, maar het is vooral ook praktijkgericht: je wordt toegerust voor het werk in de kerkelijke gemeente. In het derde jaar kun je verder met de minor Charismatisch pastoraat. In het studietraject leer je onder andere werken met de New Wine-cursus Luisterend bidden (jaar 1), gebedsministry (jaar 2) en gebedspastoraat (jaar 3). Vanuit New Wine zijn Anita Abbring, Jane Hempenius en Agnes Huizenga betrokken bij het studieproject als vakdocent.

Voor wie: doelgroep
Het studietraject is voor (toekomstige) voorgangers, missionair pioniers, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerkelijke gemeente. Tegelijkertijd is het ook voor  mensen die betrokken zijn bij gebed en pastoraat in hun gemeente, en breder: christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en kennis over Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. De studie kun je volgen als een zelfstandig traject of als onderdeel van de deeltijdopleiding theologie van het Evangelisch College.

Twee niveaus
Je kunt dit studietraject op twee niveaus volgen:
– A-student (mbo-niveau, nadruk op de praktijk, 4 ec per jaar)
– B-student (hbo-niveau, praktijk én theologische doordenking, 8 ec per jaar)

Eerstvolgende studietraject
Het eerstvolgende studietraject start op 6 september 2022 met een introductie en uitleg via Zoom. De vier collegedagen en de retraite zijn op zaterdagen in Amersfoort.

PEP-cursus Charismatische vernieuwing

Met de PEP-cursus Charismatische vernieuwing (6 ec) maak je op academisch niveau kennis met de theologie van de charismatische vernieuwing en je doordenkt die vanuit protestants/gereformeerd perspectief. 

Je ontwikkelt zicht op de breedte van de pentecostale en charismatische bewegingen. Je verkent de theologie van het Koninkrijk als ‘enacted, inaugurated eschatology’ en hoe dit perspectief doorwerkt in christologie, soteriologie en pneumatologie. Je gaat volop in op het spanningsveld van het ‘reeds’ en ‘nog niet’, en de betekenis van gebrokenheid en lijden, bijvoorbeeld in de bediening van genezing. In een tweedaagse retraite proef je óók aan de praktijk van charismatische vernieuwing en ontdek je hoe je er in je eigen kerk invulling aan zou kunnen geven.
De cursus bestaat uit vier collegebijeenkomsten, een tweedaagse retraite rond luisterend bidden en gebedsministry. Je krijgt een afsluitend college waarin je een presentatie geeft. De docenten zijn Hans Burger (TU Kampen|Utrecht) en Ronald Westerbeek (New Wine), retraitebegeleider is Agnes Huizenga.

Doelgroep
Deze PEP-cursus is voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers in het kader van hun permanente educatie. De cursus wordt ook aangeboden als keuzevak in de predikantsmaster aan de TU Kampen|Utrecht (6 ec). Ook  masterstudenten van andere predikantsopleidingen kunnen deze master volgen.

Eerstvolgende cursus
De eerstvolgende PEP-cursus is in Utrecht en begint op 3 november 2022.

Lees ook het interview met oud-cursisten op de site van OnderWeg

We versterken lokale kerken en geloofsgemeenschappen, omdat wij geloven dat zij voorposten zijn van Gods Koninkrijk

Master Christelijke spiritualiteit

In de eenjarige master Christelijke spiritualiteit (60 ec) – waarin we samenwerken met TU Kampen|Utrecht en Contemplatio.nl  – verken je de groeiende belangstelling voor spiritueel leven in kerk en samenleving en ga je ook aan de slag met je eígen spiritualiteit. Hoe kunnen we spirituele bronnen binnen de christelijke tradities herontdekken en vruchtbaar maken?

De master biedt onder andere modules over: 

  • contemplatieve spiritualiteit (denk bijvoorbeeld aan lectio divina en centrerend gebed)
  • charismatische spiritualiteit (spiritualiteit van het Koninkrijk van God, ontvankelijk gebed, herkennen van Gods stem, charismatisch pastoraat)
  • gereformeerd-protestantse spiritualiteit (met aandacht voor schepping, Woord van God en kruis)

Deze opzet is gekozen vanuit het verlangen dat deze drie tradities van christelijke spiritualiteit elkaar bevragen en verrijken. Daarnaast zijn er enkele retraites en maak je kennis met geestelijke begeleiding. De docenten zijn o. Ad de Bruijne, Hans Burger, Jos Douma, Ingeborg te Loo, Ronald Westerbeek en Mark Hage.

Doelgroep
De masteropleiding staat open voor iedereen die zich op academisch niveau wil verdiepen in de christelijke spiritualiteit, maar richt zich in het bijzonder op predikanten, missionair pioniers en geestelijk verzorgers die zich met oog op hun werkpraktijk verder willen bekwamen. Daarnaast kunnen bachelorstudenten theologie met deze studie afstuderen op masterniveau.

Eerstvolgende master
De eerstvolgende master ‘Christelijke spiritualiteit’ is in het seizoen 2023-2024. Deze vindt plaats in Utrecht. Heb je eerst een premasterprogramma nodig? Die kun je in de voorafgaande periode doen.