Waar is de Heilige Geest?

Vraag jij je ook weleens af: waar is de Heilige Geest? Hij lijkt zo vluchtig en ongrijpbaar. Tóch kun je Hem wel ervaren in je leven! Vergelijk het met een windmolen – je ziet niet de wind, maar wel dat er door de wind iets in beweging komt! Zo kun je ook de Geest op het spoor komen.

Je kunt de Heilige Geest ervaren:

🔥 door de Bijbel, het Woord. Soms spreekt God door een bijbeltekst die ineens oplicht. Het blijft hangen in je gedachten of steeds terugkomen in je omgeving.

🔥 door de kerk – God geeft de kerk bijvoorbeeld in Handelingen 13:2 specifiek inzicht in wat Saul en Barnabas moeten doen.

🔥 in je hart: Toen Nehemia naar Jeruzalem vertrok om de muren te herbouwen, kreeg hij geen bevel van God. Hij zei eenvoudig dat God ‘het in zijn hart had gelegd’ om het te doen (Neh. 2:12).

🔥 door jouw omstandigheden – In zijn eerste brief aan de Korinthiërs legt Paulus uit dat hij in Efeze blijft om te prediken, omdat er een “wijde deur voor effectief werk” is geopend, die hij als het leiderschap van de Geest beschouwd (1 Kor. 16:8).

🔥 door een voelbare aanraking. Mooi voorbeeld: New Wine-fan Dorien werd uitgedaagd aan God te vragen: ‘Heilige Geest: Wilt u mij vullen op dit moment?’ ‘s Avonds in bed opende ze haar handen en besloot het uit te proberen. Op dat moment werden haar handen warm en begonnen te gloeien.

Heb jij wel eens iets bijzonders mee gemaakt van de Heilige Geest? Hoe ervaar jijzelf de Heilige Geest?