‘Kijk naar wat ons bindt, dat overstijgt alles’   

Het coronavirus zorgt voor verdeeldheid. Tegelijkertijd geeft het kerken ook alle kansen. Want volgens Tim en Rachel Hughes werkt God krachtig door de pandemie heen. Tim en Rachel zijn de hoofdsprekers op de New Wine Zomerconferentie 2022 en leiden een kerk in Gas Street, een jonge gemeente in west-Engeland. Juist toen live kerkdiensten onmogelijk bleken, ontstonden in hun kerk veel nieuwe initiatieven. Een voedselbank, een telefoondienst voor mensen die eenzaam zijn. “We zijn op grotere schaal de buurt gaan dienen.”  

Tim en Rachel wonen in Birmingham. Samen met een klein team begonnen ze daar in 2014 een kerk in een oude gasfabriek. Tim was tot die tijd vooral bekend als aanbiddingsleider en componist van liederen als Light of the world. De roeping die Tim en Rachel voelden voor het kerkleiderschap zette hun leven volkomen op z’n kop. ‘We verhuisden met vier kleine kinderen vanuit Londen naar een onbekende stad’, lacht Rachel. ‘Ook gingen we als echtpaar voor het eerst nauw samenwerken. Om eerlijk te zijn: dat blijkt niet altijd makkelijk. We kunnen flink discussiëren, omdat we allebei een passie voelen voor wat we doen.’ 

In lockdown  
In 2020 bracht het coronavirus het stel misschien wel de grootste uitdaging. Zoals elke kerk kreeg Gas Street te maken met lockdowns en beperkende maatregelen. Tim: “We zagen zoveel om ons heen gebeuren. Mensen werden angstig. Voelden zich eenzaam. Depressief. De tegenstellingen in de maatschappij verdiepten zich. We beseften dat we juist nu als kerk een belangrijke taak hebben. Om de wereld te laten zien dat wij ons als christenen verbonden weten met elkaar. Eén zijn in Christus. Dat we mogen leven in en uit hoop. En ook belangrijk: dat je welkom bent in onze grote familie. Je je bij ons thuis mag voelen.”

Praktijk vaak anders 
Eenheid in en ook tussen kerken, is niet altijd iets vanzelfsprekends. Volgens Tim komt dat doordat veel christenen het niet oneens met elkaar kunnen zijn op een goede, respectvolle manier. Of het nou over mondkapjes gaat. QR-codes, vaccinaties. Of om eeuwenoude discussies als de kinderdoop of vrouwen in het ambt. “Het is zo menselijk: we kijken vooral naar wat ons scheidt. Terwijl wat ons bindt, alles overstijgt. Dat is ons geloof in Jezus. Onze Heiland die stierf aan het kruis en weer opstond uit de dood. Vaak zijn we het op een bepaald punt oneens met elkaar en hebben we gelijk zoiets van: dan kun je ook niet mijn vriend zijn. Jezus liet iets anders zien in zijn omgang met mensen. Hij omarmde, vierde hun verschillen.”  

Kwetsbaar durven zijn, ook als leiders  
Belonging, ergens bijhoren. Elk mens verlangt daar intens naar. Zeker nu. Jezus roept ons op om broers en zussen van elkaar te zijn. Maar je openstellen voor iemand die niet direct in je straatje past, vraagt moed. Dat erkent Rachel direct. “Je moet eerlijk, echt en kwetsbaar durven zijn.  Helemaal als kerkleider. Niet makkelijk. Weet ik. Maar het is belangrijk een kerk te zijn met zo’n open cultuur. Alleen door eerlijk te zijn over je eigen worstelingen en twijfels, krijg je het vertrouwen van de ander. Kom je nieuw in een kerk waar alles en iedereen perfect lijkt, dan krijgen mensen snel het gevoel dat ze niet voldoen. Niet goed genoeg zijn.”  

Gas Street Love your neighbour

Coronatijd geeft nieuwe kansen
De coronatijd is een spannende periode voor gemeentes, maar het geeft volgens Tim en Rachel ook alle kansen. Vooral als je als kerk durft mee te meebewegen met wat er gebeurt. “Neem de online diensten die we sinds het begin van de coronatijd aanbieden. Je kunt dat niks vinden, maar het geeft de mogelijkheid om mensen te bereiken die nooit in de kerk komen. Mensen sturen linkjes door naar vrienden. In Gas Street is een man uit Thailand door zo’n online dienst zelfs tot geloof gekomen.”

Meer dan de zondagse dienst
Juist in de afgelopen periode ontstonden er ook veel nieuwe initiatieven in Birmingham. Mensen stelden hun huis open. Gingen in groepjes bidden voor elkaar. Werden actief in de buurt. Gaven praktische hulp. “We zijn zo gericht op de zondagse dienst, maar de kerk is veel breder dan dat. Thuis of in je buurt kun je net zo goed kerkzijn. Sterker nog, daarmee bereik je vaak veel meer mensen”, zegt Tim. “Dat moeten we vooral vasthouden in de toekomst. Als we zo uitstappen in geloof en verwachting, kan God wonderen doen.”