Hand-, cursus- en werkboeken

We hebben cursusboeken, hand-en werkboeken voor: 

  • de gemeentecursus ‘Luisterend bidden’ 
  • de ministrycursus voor volwassenen 
  • de ministrycursus voor jongeren 
  • het gemeenteproject ‘Feest van het Koninkrijk’ 
  • muziekteams 
  • kringen

Cover Luisterend Bidden 214x300 1

 

Gemeentecursus Luisterend bidden 

Bij de gemeentecursus ‘Luisterend bidden’ hoort een boek. In dit cursusboek geven we veel uitleg en informatie die je kunt gebruiken om een bijeenkomst in te leiden. Ook vertellen we hoe je verder kunt praten over de onderwerpen in groepjes.  

Cursus gebedsministry

 

We hebben cursusboeken voor gebedsministry. De cursus bestaat uit drie modules. Bij elke module is een apart cursusboek. In de drie boeken vind je bij elk hoofdstuk een inleiding die je als deelnemer doorleest voor je naar een groepstraining komt. Ook kun je persoonlijke vragen beantwoorden die je helpen de informatie te begrijpen en soms zijn er extra achtergrondartikelen te lezen die net even wat meer vertellen over een bepaald onderwerp. 

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Module 1: de basis van gebedsministry
  • Module 2: Gebedsministry en vergeving
  • Module 3: Gebedsministry en genezing
ministrycursussen 123

Werkboek en journal ministrycursus jongeren 

Ministrycursus voor jongeren

Heb jij als jeugdleider een ministrycursus voor volwassenen gedaan en wil je nu op jouw beurt jongeren laten ontdekken wat gebedsministry is? Gebruik dan ons speciale werkboek. We leggen je daarin uit hoe je een cursus organiseert van vijf avonden. Voor jongeren die meedoen, hebben we een journal gemaakt. Dat boek kunnen ze gebruiken bij de cursus die je geeft.  

Werkboek 'Feest van het Koninkrijk'

Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de “basics” van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema’s als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

Feest van het Koninkrijk R. Westerbeek

Het werkboek is zo geschreven dat je het kunt gebruiken voor een verdiepend gemeenteproject met zes themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis. Maar er komt veel aan de orde, dus je kunt er ook  twaalf weken voor uittrekken (met tweewekelijkse groeigroepen). Of maak er het jaarthema van, en neem een maand de tijd voor elk thema. Dat geeft alle ruimte voor extra activiteiten, waarmee je elk thema praktisch handen en voeten geeft.

Muziekteams

De muziek in jouw kerk klinkt waarschijnlijk niet meer als vroeger. Je zingt andere liederen, er is een muziekteam gekomen naast of in plaats van het orgel. Je kunt daar veel vragen bij hebben. Daarom schreven Bart Visser en Peter Dijkstra een praktisch handboek voor muziekteams, kerkenraden en liturgiecommissies. Het boek bestaat uit drie delen. In deel een lees je wat de Bijbel te zeggen heeft over muziek, aanbidding en liturgie. Ook leggen we uit wat er nodig is om een verandering in de kerk voor elkaar te krijgen. Deel twee gaat uitgebreid in op alles wat te maken heeft met muziekteams. In het derde deel staat de zangleider centraal.   

muziekteam handboek New Wine

 

 

  •