Ministrycursus in Gouda

Vanaf september kun je de eerste module van de ministyrycursus doen in Pinkstergemeente Morgenstond in Gouda. De eerste avond is op 19 september. Er zijn in totaal vier bijeenkomsten en een terugkomavond.

De cursus is op de volgende data:

Maandag 19 september

Woensdag 5 oktober

Maandag 17 oktober

Woensdag 2 november

Woensdag 30 november (terugkomavond).

Elke avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelname kost 20 euro per persoon. Hierbij zijn inbegrepen: het cursusboek en koffie/thee. Je kunt je opgeven voor de cursus via een mail naar pastoraat@morgenstondgouda.nl. Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Heb je je opgegeven? Maak dan vooraf 20 euro over op ibannummer: NL78INGB0000619707 ten name van Pinkstergemeente Morgenstond Gouda. Vermeld bij het overmaken: ministrycursus module 1 gaat en je naam. Het adres van Pinkstergemeente Morgenstond is Lage Gouwe 204 in Gouda.