Nieuwe cursus Gebedspastoraat: ‘Dit gun je iedereen’

De eerste New Wine-cursus Gebedspastoraat startte in oktober 2022. In vier weekenden leren cursisten te bidden, luisteren, dienen en zich te ontwikkelen. Deelnemers Harm (51) en Cindy (45) Bakker delen hun ervaringen. “Wat een voorrecht om samen te werken met God en zelf ook op de eerste rij te mogen zitten.”

Auteur: Simone Beer

“We hebben twee weekenden gehad, dus we zijn nu op de helft”, begint Cindy. Harm en Cindy gaan al ruim tien jaar naar de conferenties van New Wine en hoorden afgelopen zomer over de nieuwe cursus. “Een vriendin van ons was heel enthousiast over de pilot en we besloten ons – na een gesprek met Agnes Huizenga – meteen op te geven. We hebben twee jonge kinderen, maar we wilden het heel graag samendoen. Of het praktisch zou lukken, was nog de vraag. Maar het is allemaal goed gekomen!”

Anders dan luisterend bidden en ministry

Het stel gaf zelf jaren ministry en gebedspastoraat in Baptistengemeente de Rank in Utrecht. “Het onderwerp is dus niet nieuw voor ons”, vertelt Harm. “Cindy was een tijd gebedscoördinator en toen we kinderen kregen, nam ik die taak van haar over.” Hoe zouden ze gebedspastoraat samenvatten? “Mensen vanuit de kracht van gebed bij God brengen om in relatie met Hem te leven en te worden geheeld. Je verwacht het echt van God. Vanuit de relatie met Hem strek je je uit naar herstel en bevrijding.”

Wat gebedspastoraat anders maakt dan luisterend bidden en ministry is dat je echt de tijd neemt. “Na een dienst heb je voor ministry hooguit een kwartier om met mensen te bidden, maar bij gebedspastoraat kom je meerdere keren bij elkaar en trek je per keer een uur of langer uit”, vertelt Cindy. “Je kunt de ruimte nemen, stil zijn, doorvragen, doorbidden.”

Cirkel van Gods liefde

De cirkel van Gods liefde staat centraal in de cursus: vergeving (zonde), heling (wonden), vrijmaking (bindingen) en bevrijding (demonische krachten). Cindy: “Eerst kijk je waarvoor je moet bidden. Je werkt samen met God om de achtergrond van een probleem te achterhalen en doet niet aan symptoombestrijding. In de cursus krijgt je ook onderwijs over het zijn van priester, profeet en koning. Het is waardevol om je identiteit te ontdekken en te leren wie je bent in Christus. Je mag leren om in je volledige autoriteit, als zoon of dochter van God te staan.”

“Veel cursisten herkenden zich wel in het priesterschap, in het verzorgende, het naast mensen staan, het bemoedigen. Maar het is als een windmolen met drie wieken. We worden uitgedaagd om in het andere net zo goed uit te stappen. Wij zijn net zo goed als profeten en koningen bedoeld! Als je demonische krachten verbreekt, heb je het ook nodig om in je koningschap te staan. Je hebt de hele cirkel nodig.”

Zelf ook gebedspastoraat

Harm kreeg zelf ook ooit gebedspastoraat. “Ik ging veertien jaar geleden naar een conferentie van Stichting Toerusting Pastorale Zorg en ontving daar herstel op gebed volgens de basisprincipes van gebedspastoraat. Daar groeide bij mij het verlangen om zelf op deze manier actief te zijn in het pastoraat. De cursus is een opfrissing, aanvulling en een prachtige oefenplek.” “We zijn nog gedeeltelijk verbonden aan De Rank in Utrecht”, vertelt Harm, “Naast deze cursus doe ik een studie theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en loop ik stage bij De Rank. We hebben de gemeente dus nog niet losgelaten, hoewel we inmiddels al zijn verhuisd naar Voorthuizen.”

Er komen nu met regelmaat mensen op hun pad bij wie ze in praktijk brengen wat ze leerden tijdens de cursus. “Hierdoor word je vrijmoediger. We hebben met een paar mensen drie avonden gebedspastoraat gedaan. Van wat daar alleen al gebeurde, waren we diep onder de indruk. Het is zo mooi om samen te werken met God en daarbij op de eerste rij te mogen zitten. Te zien wat Hij doet. Dat gun je iedereen!”

Iedereen zou dit moeten doen

Harm: “Iedereen zou deze cursus moeten doen. Het mooie is dat als steeds meer mensen de cursus volgen, de kerk zelf ook steeds meer gaat doen waarvoor we – volgens Jesaja 61 – geroepen zijn. Om heling, harmonie, vrijheid te brengen. Mensen die niet geloven, zullen daar ook Gods grootheid in gaan zien.”

F4DED554 C04A 4050 89C7 93B61ECD2C03 1 105 c

Meer weten over gebedspastoraat? Of wil je zelf de cursus doen? Kijk op onze informatiepagina over de cursus.