PEP-cursus Charismatische vernieuwing

Met de PEP-cursus Charismatische vernieuwing (6 ec) maak je op academisch niveau kennis met de theologie van de charismatische vernieuwing en je doordenkt die vanuit protestants/gereformeerd perspectief. 

Je ontwikkelt zicht op de breedte van de pentecostale en charismatische bewegingen. Je verkent de theologie van het Koninkrijk als ‘enacted, inaugurated eschatology’ en hoe dit perspectief doorwerkt in christologie, soteriologie en pneumatologie. Je gaat volop in op het spanningsveld van het ‘reeds’ en ‘nog niet’, en de betekenis van gebrokenheid en lijden, bijvoorbeeld in de bediening van genezing. In een tweedaagse retraite proef je óók aan de praktijk van charismatische vernieuwing en ontdek je hoe je er in je eigen kerk invulling aan zou kunnen geven.
De cursus bestaat uit vier collegebijeenkomsten, een tweedaagse retraite rond luisterend bidden en gebedsministry. Je krijgt een afsluitend college waarin je een presentatie geeft. De docenten zijn Hans Burger (TU Kampen|Utrecht) en Ronald Westerbeek (New Wine), retraitebegeleider is Agnes Huizenga.

Doelgroep
Deze PEP-cursus is voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers in het kader van hun permanente educatie. De cursus wordt ook aangeboden als keuzevak in de predikantsmaster aan de TU Kampen|Utrecht (6 ec). Ook  masterstudenten van andere predikantsopleidingen kunnen deze master volgen.

Eerstvolgende cursus
De eerstvolgende cursus is in Utrecht en begint in november. Collegedagen zijn op 3 en 23 november en 15 december 2022 en 12 januari 2023 van 9.30 tot 12.30 uur, aansluitend lunch. Retraitedagen zijn er op 2 en 3 februari 2023 van 09.00 tot 17.00 uur (inclusief lunch). En op 16 februari 2023 van 09.30 tot 15.30 uur is er een afsluitende collegedag (inclusief lunch).

Aanmelden en meer informatie