Samen naar de NWZC23!

Iedereen is welkom op de Zomerconferentie. We willen een plek zijn waar iedereen welkom is. Want in Gods huisgezin is plaats voor ons allemaal – jong en oud, met of zonder handicap. Daarom werken we naar een inclusievere conferentie. We werken aan (rolstoel)toegankelijkheid op de terreinen – zoals goed bereikbaar aangepast sanitair en ruimte in de programmatenten, de vertolking voor doven en slechthorenden en voor de kinderen zijn er programma’s bij de Parels en Parels Next.

Heb jij tips? Vul dan deze vragenlijst in. Samen maken we New Wine inclusiever.