Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’

Het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest is een deeltijd-onderwijsprogramma aan het Evangelisch College, dat we aanbieden in samenwerking met Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en het Evangelisch Werkverband. Verlang je als christen naar verdieping, dan is dit zeker iets voor jou. Het is een breed project dat voor iedereen te doen is.

In twee jaar leg je een stevige basis vanuit de theologie van het Koninkrijk, maar het is vooral ook praktijkgericht: je wordt toegerust voor het werk in de kerkelijke gemeente. In het derde jaar kun je verder met de minor Charismatisch pastoraat. In het studietraject leer je onder andere werken met de New Wine-cursus Luisterend bidden (jaar 1), gebedsministry (jaar 2) en gebedspastoraat (jaar 3). Vanuit New Wine zijn Anita Abbring, Jane Hempenius en Agnes Huizenga betrokken bij het studieproject als vakdocent.

Voor wie: doelgroep
Het studietraject is voor (toekomstige) voorgangers, missionair pioniers, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerkelijke gemeente. Tegelijkertijd is het ook voor  mensen die betrokken zijn bij gebed en pastoraat in hun gemeente, en breder: christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en kennis over Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. De studie kun je volgen als een zelfstandig traject of als onderdeel van de deeltijdopleiding theologie van het Evangelisch College.

Twee niveaus
Je kunt dit studietraject op twee niveaus volgen:
– A-student (mbo-niveau, nadruk op de praktijk, 4 ec per jaar)
– B-student (hbo-niveau, praktijk én theologische doordenking, 8 ec per jaar)

Aanmelden en meer informatie

Lees ook het artikel op CIP en bij het Evangelisch College.