New Wine

Wij geloven dat de kracht van Gods Geest
mensen, kerken en de samenleving vernieuwt

Waarvoor we gaan

Misschien is dit je eerste kennismaking met ons. Ken je ons niet of nauwelijks. Als dat zo is, willen we ons graag aan je voorstellen en uitleggen wie we zijn en waarvoor we gaan. Wij zijn New Wine. Sinds 2003 bestaan we als een vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofsgemeenschappen. Als New Wine Nederland staan we op de schouders van onze oudere zus New Wine UK en maken deel uit van een internationale beweging, maar we maken ook op bepaalde punten een heel eigen ontwikkeling door.

Wat wij willen uitdragen in alles wat wij doen, is dat wij geloven dat dat de kracht van Gods Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt. 

Lees lekker verder of klik gelijk door naar: 

Verwachten – verdiepen – versterken

Onze slogan bestaat uit drie kernwoorden: verwachten, verdiepen en versterken.  Die drie woorden zeggen alles over ons:

 • Verwachten – We verwachten alles van God. Leven in de verwachting, in het geloof dat de kracht van Zijn Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt.  
 • Verdiepen – We combineren Woord en Geest. We geven verdieping door stevig bijbels onderwijs, maar helpen mensen ook in de kracht van de Geest hun geloof te verdiepen, om geloof te laten afdalen van hoofd naar hart. We bieden mensen een veilige plek om te oefenen in de kracht van de Geest, waarbij al iets zichtbaar wordt van de komst van Gods Koninkrijk.  
 • Versterken – We versterken, bemoedigen elkaar. Worden versterkt en bemoedigd door Gods Geest. We versterken vooral ook lokale kerken en geloofsgemeenschappen, omdat wij geloven dat zij voorposten zijn van Gods Koninkrijk, Gods nieuwe schepping daar begint.  

Wij geloven dat in elke geloofsgemeenschap God is te vinden en dat je daar al iets kunt proeven van Zijn Koninkrijk

Ons hele verhaal lezen?

Onze slogan is lekker kort en krachtig. De uitleg ervan ook. Maar misschien wil je meer weten? Het uitgebreide antwoord lezen op de vraag: waarvoor gaan we? Om het chique te zeggen: wil je weten wat onze volledige visie is? Zo ja, lees dan verder. Hieronder vertellen we je waardoor we ons laten leiden, waarop we ons richten, waarin we geloven en hoe we dat geloof in de praktijk willen brengen.

 

Wij zien de Bijbel als het geschreven Woord van God. Dat betekent dat we alles wat we geloven, onderwijzen en doen baseren op de Bijbel. Tegelijkertijd luisteren we ook naar Gods stem en het werk van de Heilige Geest. Gebed en aanbidding staat centraal bij ons, omdat we geloven dat God ons wil ontmoeten, vernieuwen en leiden. We vinden grondige bijbelstudie, theologische onderbouwing erg belangrijk, maar ook ervaringen van Gods Geest. Het een sluit het ander niet uit. Ze vullen elkaar aan.  

Het Koninkrijk van God brengt heelheid voor de hele schepping. Daar bedoelen we mee: bevrijding van machten van zonde en kwaad, genezing naar geest, ziel en lichaam, sociale, ecologische en economische gerechtigheid. Alles, waardoor het leven kan bloeien. Ofwel: Gods Koninkrijk brengt het leven in al zijn volheid (Johannes 10:10). God heeft dit leven zo bedoeld voor zijn schepping. Het is door Jezus gekomen, wordt werkelijkheid door Gods Geest. Gods heil maakt het leven heel. Binnen New Wine zijn we daarop gericht: de volheid van het nieuwe leven in Jezus Christus en door de Geest, voor de hele schepping.  

Daar bedoelen we mee: Ja, het Koninkrijk is gekomen in Jezus. Klopt. Maar tegelijk moeten we er ook nog op wachten. We leven als gemeente van Christus in de ‘tussentijd’: de nieuwe tijd is begonnen, terwijl de tegenwoordige tijd nog voortduurt. We hebben nog steeds te maken met gebrokenheid en kwaad in deze wereld. Pas als Jezus terugkomt, wordt Gods Koninkrijk volledig werkelijkheid. We kunnen nu al wel de kracht van de komende wereld ervaren (Hebreeën 6:5). In die spanning tussen al proeven van het Koninkrijk en er nog naar watertanden, willen we blijven staan binnen New Wine. We strekken ons vol verwachting uit naar het doorbreken van Gods toekomst. We bidden dus vrijmoedig voor genezing en herstel. Maar we niet verbaasd zijn als dat helaas niet gebeurt.  

Over de hele wereld zijn kerken en geloofsgemeenschappen het begin van Gods nieuwe schepping. Daar is Gods Geest al uitgestort, daar is Gods toekomst al beginnen. Daarom zien we de lokale kerk en geloofsgemeenschap als een voorpost van Gods Koninkrijk. Hier mag het Evangelie echt goed nieuwe worden voor mensen. Het mag een gemeenschap zijn waar Woord en sacrament bediend worden en de Geest tot leven wekt. Waar mensen zijn vergeven, maar zelf ook elkaar kunnen vergeven. Waar genezing en bevrijding is, gerechtigheid en vrede. Daarom zijn we een beweging van lokale kerken, die Gods Koninkrijk in woord en daad willen verkondigen (1 Petrus 2:9). 

We spreken over de komst van het Koninkrijk van God en de kracht en gaven van de Geest. En dat brengen we ook in praktijk. We spreken de woorden van het Koninkrijk, maar doen ook de werken ervan. Daarin volgen we Jezus en delen we in zijn zalving (Marcus 16:15-20, Johannes 14: 12 en Johannes 20: 19 -22). Als lokale kerken willen we groeien in het getuigen van Gods Koninkrijk in de kracht van de Heilige Geest. Binnen New Wine bieden we veilige plekken om met dit gebed te oefenen. Zoals op conferenties, tijdens seminars als in retraites. Ook bij onze trainingen is er alle ruimte om ter plekke te oefenen en te leren.  

Als gelovige ben je altijd geroepen om Gods genade te ontvangen en door te geven. Hoe je dat doet, ligt aan de genadegenaven die je krijgt van God. Het is belangrijke om goedgetrainde gebedsteams te hebben en daar willen we in investeren. Door evenwichtige trainingen, waarin veel aandacht is voor het zorgvuldig omgaan met mensen waarvoor je bidt. Binnen New Wine zijn we actief om iedere gelovigen in beweging te krijgen, als medewerker van God (! Korintiërs 3:9). In onze bijeenkomsten bieden we iedere gelovige ruimte om te oefenen met bidden in de kracht van Heilige Geest.   

Wat we doen

Wij geloven dat je in elke kerk en geloofsgemeenschap God kunt vinden, maar dat het ook een voorpost is van Gods Koninkrijk. Daarom helpen we kerken en geloofsgemeenschappen met het ontwikkelen van een paar kenmerken:

 • Een plaatselijke kerk of geloofsgemeenschap zijn/worden die zichzelf ziet als Gods missie en van daaruit in woord en daad getuigt van de komst van Gods Koninkrijk.
 • Een plaatselijke kerk of geloofsgemeenschap zijn/worden waar de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de Heilige Geest merkbaar is. Waar gelovigen steeds opnieuw bidden in de kracht van de Heilige Geest.

Onze activiteiten

We willen kerken en geloofsgemeenschappen helpen om die kenmerken te krijgen. Dat doen we door de volgende activiteiten aan te bieden:

 • Regionale kerngroepen voor predikanten, voorgangers en kerkplanters. Waarin veel aandacht is voor persoonlijke geloofsopbouw, het geven van onderlinge steun en groei in leiderschap vanuit het zich afhankelijk weten van God.
 • Retraites. Een meerdaagse eerste retraite waarin we uitgebreid ingaan op de theologie van het Koninkrijk en de geestelijke vernieuwing van New Wine. Daar is alle tijd ook om gebed te ontvangen. Daarnaast hebben we verdiepende retraites voor predikanten, voorgangers en kerkplanters waarin speciale thema’s aan de orde komen. Met veel tijd voor gebed en persoonlijke reflectie.
 • Begeleidingstraject. Onze stafmedewerkers kunnen langere tijd met een plaatselijke kerk of geloofsgemeenschap optrekken en helpen bij een vernieuwingsproces.

  Onze ondersteuning kan bestaan uit:

 • Coaching en advies bij het opbouwen van de gemeente en het streven naar geestelijke vernieuwing. Daarbij kijken we samen met voorganger en team altijd wat past bij de gemeente.
 • Verdiepende retraites voor predikant en team
 • Toerusting en trainingen voor ministry, opzetten van een ministryteam, profetisch gebed, gebedspastoraat, genezingsbediening, muziek en aanbidding.
 

 

 • Conferenties. Zo organiseren we onder andere jaarlijks de New Wine Zomerconferentie. Hier komen duizenden christenen bijeen om een week lang samen te kamperen en in een relaxte sfeer God te aanbidden, diensten en seminars te bezoeken en te ontdekken hoe zij in de kracht van de Heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven.
 • Theologisch onderwijs. Samen met de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht, het Evangelisch College en diverse anders partners bieden we theologisch onderwijs aan. Dat bestaat uit: een studietraject (mbo/hbo), een master en een PEP-cursus. 

Met wie we dit doen

We zijn een beweging van vrijwilligers. Van enthousiaste mensen met een grote passie voor God. Bij New Wine hebben we ook een vast team dat leidinggeeft, activiteiten organiseert en de vaart erin houdt. Je hebt het dan over de staf en het bestuur. Wie daarin zitten? We stellen ons graag aan je voor!