Wie we zijn

We hebben als New Wine een vast team dat leidinggeeft, activiteiten organiseert en de vaart erin houdt. Je hebt het dan over de staf en het bestuur. Wie daarin zitten? We stellen ons graag aan je voor!

0E29A978 0067 4818 B8B9 3D72766B6E02

Dico Baars is sinds 2020 voorzitter van het bestuur van New Wine.

Hij werkt in het dagelijks leven als adviseur voor Verus, de vereniging voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Vijfheeren-landen. Hij is lid van de hervormde gemeente in Meerkerk. 

Waarom passie voor New Wine?
“Op de New Wine Zomerconferenties ontdekte ik dat het werk van de Heilige Geest geen verleden tijd is, maar realiteit. New Wine is voor mij de plek waar we niet alleen praten over het Koninkrijk van God en de kracht en gaven van de Geest, maar waar we het ook in praktijk brengen. Ten dienste van de lokale kerk.”

Mail Dico

PaulvanderKlei 81953 kopie

New Wine-directeur Edward de Kam was jarenlang directeur van Youth for Christ (YfC) Nederland.

In 2014 geleden maakte hij de overstap naar een YfC EMENA (Europa, Midden-Oosten, Noord-Afrika). Edward is lid van Traject 24, de PKN-kerk in Driebergen-Rijssenburg.

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine heeft diepgang en inspireert. Zoveel mensen, van jong tot oud, ervaren Gods nabijheid door New Wine-activiteiten. Daaraan wil ik graag meewerken.”

Mail Edward

CDD92B49 EA1C 448C B388 E19EC15E62A0 scaled e1653289323929

Henri Braamskamp werkt in het dagelijks leven als controller bij Stichting Present. Henri is lid van de NGK Houten.

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine staat voor mij, voor het samen vieren en je bewust zijn van Gods aanwezigheiud op deze aarde.”  

Mail Henri

Corinne Schuurman kopie

Corinne Schuurman is gespecialiseerd in vrijwilligers-en goede doelenmanagement. 

Ze zit ook in besturen van  diverse organisaties.  Corinne is lid van NGK De Lichtboog in Houten.

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine betekent voor mij even stilstaan, bemoediging te ontvangen zodat je mag groeien in geloof. Maar ook: worden uitgedaagd om het Koninkrijk te léven (met accent), wat je ontvangen hebt te delen, te luisteren en mee te werken met de Geest. Super inspirerend.”

Mail Corinne

Arenda Haasnoot

Bestuurslid ds. Arenda Haasnoot is PKN-predikant in Spijkenisse.

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine wil kerken en individuele gelovigen versterken met het Evangelie van Jezus Christus in de kracht van de Geest. Door mijn inzet bij New Wine hoop ik tot zegen te zijn voor de opbouw van Gods Koininkrijk.”       

Mail Arenda

 

NewWine Zomerconferentie high Cary 3

Cary houdt zich binnen New Wine bezig met worship, gebed en ministry. 

Cary werkt als jeugd- en kinderpsycholoog.  Cary gaat gaat naar de NGK Houten, 

Waarom passie voor New Wine?
“Door New wine is de Heilige geest in mijn leven concreet geworden. Dat heeft mij en mijn relatie met God veranderd.” 

Mail Cary

NewWine 12 wim

Ds. Wim Noordzij richt zich als bestuurslid van New Wine vooral op het werk met kerkleiders.

Wim is predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwolle–Noord. 

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine inspireert en helpt mij Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in het leven van mensen en kerken.” 

Mail Wim

Anne website

Anne is evenmanager bij New Wine. Hij organiseert onder andere samen met een  team de Zomerconferentie.

Anne is in het dagelijks leven internationaal consultant voor Wijnbergh Consultancy. Hij gaat naart de PKN Adventkerk in Amersfoort.

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine wil kerken en individuele gelovigen versterken met het Evangelie van Jezus Christus en door de kracht van de Geest. Door mijn inzet voor New Wine hoop ik tot zegen te zijn voor de opbouw van Gods Koninkrijk.”

Mail Anne

PaulvanderKlei 81942 1

Bart Visser is als stafwerker verantwoordelijk voor het werk met predikanten en andere kerkleiders.

Bart trekt op met de regioleiders, ondersteunt bij predikantenretraites en helpt bij het programma voor jonge leiders. Bart is theoloog en musicus. Hij is verbonden aan NGK De Lichtboog in Houten.

Waarom passie voor New Wine?
“God heeft een plan voor deze wereld en dat loopt via zijn kerk. Daarom ben ik enthousiast over New Wine. Want het is een beweging van kerken die ernaar verlangt Gods nieuwe wereld te weerspiegelen.”

Mail Bart

PaulvanderKlei 81969 1

Charlotte Scholtens ondersteunt directie en staf van New Wine op vele terreinen.

Ook is ze adviseur bij de fractie van de ChristenUnie & SGP Zuid-Holland. Charlotte gaat naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Gorinchem.

Waarom passie voor New Wine?
“Ik werk graag voor New Wine omdat ik zelf leerde op de Zomerconferenties dat Gods Geest ook vandaag mensen in beweging zet. Ik mocht meer zien en ervaren van wat Hij wil doen en dat God zich laat vinden.” 

Mail Charlotte

Anita abbring website

Anita Abbring houdt zich bezig met gebed binnen New Wine en geeft les aan het Evangelisch College in Zwijndrecht en Zwolle.

Anita deed werkervaring op als jeugdhulpverlener, jurist, manager en docent in het voortgezet onderwijs. Sinds 2012 studeert ze theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, waar ze dit jaar haar predikantsmaster hoopt te halen. Vanaf najaar 2022 heeft ze een functie als kerkelijk werker bij de Open Hof in Alkmaar (CNGK). Anita heeft preek-bevoegdheid in de NGK. Haar specialisatie is: christelijke spiritualiteit. 

Waarom passie voor New Wine?
“New Wine heeft mijn geloofsleven zoveel rijker gemaakte, dat ik graag die rijkdom wil doorgeven aan anderen, zodat we samen meer ervaren van Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.”

Mail Anita

Jopie

Jopie hielp jaren mee in het volwassenenprogramma en zat in het kernteam van de New Wine Zomerconferentie. 

Ze werkte voor haar pensioen in het onderwijs, de verpleging en de hulpververlening.

Waarom passie voor New Wine?
“Ik vind het prachtig om mensen met elkaar te verbinden en tot hun recht te laten komen in het werk dat zij mogen doen in het Koninkrijk van God.”

Mail Jopie

Freek van der Brugge

Freek is al meerdere jaren betrokken bij New Wine als aanbiddingsleider.

Door het jaar heen geeft Freek trainingen aan muziekteams in kerken, spreekt hij regelmatig, schrijft en zingt hij liederen met de band LEV. Ook werkt hij als adviseur/interim-manager in het onderwijs. Freek is lid van de NGK De Lichtboog in Houten. 

Waarom passie voor New Wine?     
‘”
Bij New Wine ontdekte ik dat de kerk meer is dan een gebouw, geloof in God niet alleen voorbehouden is voor de zondag. New Wine is voor mij een plek waar we ons uitstrekken naar de komst en aanwezigheid van Zijn Koninkrijk. Daarvan mogen we proeven door gebed en aanbidding heen. Een plek waar levens veranderen, waar onze harten zich vullen met liefde en ons verstand zich vult met waarheid. Een plek waar ik thuis ben.’

Mail Freek

mariette website

Mariëtte Woudenberg heeft een eigen tekstbureau, is al jaren freelance tekstschrijver.

Ze werkt voor verschillende bladen, gemeentes en organisaties. Mariëtte gaat naar NGK De Lichtboog in
Houten.

Waarom passie voor New Wine?
“Wat ik mooi vind aan New Wine is dat het een beweging is waar alle kerkmuren wegvallen. Waar alle ruimte is om God te ervaren, maar ook veel aandacht is voor een stuk bijbelse onderbouwing.”

Mail Mariëtte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Dan weet je wat er gebeurt en wat je kunt doen bij New Wine

Contact

Bouw mee!

Bouw samen met ons mee aan Gods Koninkrijk.  Dat kan op veel manieren. Door te bidden, je als medewerker in te zetten en/of door een gift. Stichting New Wine Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw giften zijn dus aftrekbaar.