Verdieping

Voor wie zich graag verder verdiept in het thema Heel het leven!, verzamelden we extra materialen, inspirerende verhalen en theologische artikelen over ecologische en sociale gerechtigheid.

All Things Reconciled

A Rocha USA maakte een korte video over zorg voor Gods schepping en onze roeping als kinderen van de Vader. Je kunt deze video – die voorzien is van Nederlandse ondertiteling – heel goed samen kijken in je kring of kerkdienst. De ondertiteling mét bijbelverwijzingen is toegevoegd als PDF.

Nederlandse vertaling: De hele schepping verzoend

The Justice Conference

New Wine is partner van de Justice Conference, het internationale evenement dat het verlangen naar een rechtvaardiger wereld wil aanwakkeren. In aanvulling op de vijf sessies van het themapakket Heel het leven!, reiken we je graag twee toespraken aan van de vorige editie van de Justice Conference. En ook daarbij zijn gesprekshandleidingen gemaakt.

Love always hopes – Ruth Valerio

Heel het leven! gaat ook over zorg voor je eigen buurt. Want armoede en onrecht gaan vaak hand in hand met een ongezonde leefomgeving. Ruth Valerio is theoloog én milieu- en sociaal activist. Ze werkt als Global Advocacy and Influencing Director bij Tearfund in Engeland. Al twintig jaar woont ze in een arme buurt in Engeland en heeft ze positieve veranderingen gezien. Niet alleen door sociale programma’s, maar ook door te zorgen voor je leefomgeving.

Gespreksmateriaal

Love does not envy – Myrto Theocharous

Een kerk die spreekt over het Koninkrijk van God en heelmaking van het leven, kan onmogelijk de ogen sluiten voor het hemeltergende onrecht van mensenhandel en seksueel geweld. De Grieks-Cypriotische bijbelwetenschapper Myrto Theocharous raakte betrokken bij het werk onder slachtoffers van mensenhandel. Op The Justice Conference 2018 hield ze een indringend verhaal.

Gespreksmateriaal

Artikelen

9200000106106250

Dave Bookless, Planeet Aarde – Waarom zou je je er druk om maken?

Is klimaatverandering de zoveelste hype, die christenen afleidt van de kern: Jezus en die gekruisigd? Bovendien: er komt tóch een nieuwe aarde. In de inleiding van zijn boek Het groene hart van het geloof schetst Dave Bookless vier houdingen ten aanzien van milieu en christelijk geloof.

Dave Bookless, ‘Alles wat adem heeft, looft de Heer!’ (Cambridge Papers)

Is natuurbehoud vooral nuttig omdat de natuur belangrijk is voor ons als mensen? Of hebben dieren en planten intrinsieke waarde? En waarop is die waarde dan gebaseerd? Kan het christelijk geloof helpen om de ethiek van natuurbehoud scherper te krijgen?

Hans Burger, Hoop voor een zuchtende schepping (brochure)

Paulus schrijft dat de schepping onderworpen is aan de zinloosheid en het verderf. Wat betekent dit voor onze betrokkenheid op ecologie? Hans Burger (TU Kampen) schreef een theologische brochure over lijden en ecologie in het licht van Romeinen 8 (te bestellen via www.willemdezwijgerstichting.nl).

Embert Messelink, ‘Spiritualiteit en scheppingszorg’ (Inspirare)

Gods heil is voor de hele schepping. In dit artikel in Inspirare (tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie) schetst Embert Messelink (A Rocha) enkele lijnen voor een op evangelische spiritualiteit gebaseerde scheppingszorg.

Herman Bouma, ‘Sociale gerechtigheid in de buurt’ (Inspirare)

Hoe kun je als lokale kerk meedoen met Gods plan van hoop en herstel in jullie eigen omgeving? Tear leerde lessen in Afrika en ontwikkelde het Umoja-programma voor Nederlandse kerken. Theologisch is het sterk verbonden aan ‘integral mission’.

Ronald Westerbeek, ‘Luisterend missionair’ (IDEAZ)

Natuurlijk kunnen we volop missionair zijn zonder gave van profetie: God beweegt gelukkig vaak genadig met ons mee. Maar zou het niet handig zijn om het andersom te doen: dat wij met Gód meebewegen? Hoe kunnen we luisterend leven en Gods stem leren verstaan?