ANBI en financiën

Jouw giften zijn aftrekbaar

Wil je ons steunen met een gift? Wat fijn! Daar zijn we heel blij mee. Zo help je ons om lokale kerken, meer en meer christenen, kennis te laten maken met onze trainingen en conferenties. Waardoor er, zo hopen wij, steeds meer ruimte komt voor de kracht van de Heilige Geest.
Je kunt op twee manieren doneren;

  • Via de doneerpagina
  • Door zelf je gift over te maken naar IBAN-nummer NL51RABO0101350945 (ten name van New Wine Nederland).

ANBI-status

Jouw gift kun je aftrekken van de belasting. Want we zijn een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat we dat zijn, kun je nakijken bij de Belastingdienst.

Ons RSN-nummer, een nummer dat we als stichting kregen bij onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel, is 813366641.

Beleidsplan

Wil je weten wat we van plan zijn de komende jaren? Lees ons strategisch beleidsplan. Dat plan passen we om de vijf jaar aan.

Wat we met jouw geld doen, dus welke activiteiten we organiseren, laten we je zien in de activiteitenoverzichten en jaarverantwoordingen.

ANBI-gegevens en onze financiële jaarverslagen

Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt. Hieronder is de financiële verantwoording van de afgelopen jaren te downloaden: