Alexander Venter: wereld smacht naar Gods liefde

Volgens schrijver en Vineyard-voorganger Alexander Venter waren er nog nooit in de geschiedenis zoveel falende leiders. Hij spreekt van een ‘ongeëvenaarde, wereldwijde karaktercrisis’. Om het tij te keren is het nodig dat wij ons weer leren te onderwerpen aan Gods Geest. Venter schreef daar een boek over. Onlangs brachten New Wine Nederland en uitgeverij Buijten en Schipperheijn het uit in het Nederlands, onder de titel: ‘Spiritueel leven. Op weg met Jezus en op Hem gaan lijken’.  

Alexander Venter (67) woont en werkt in Zuid-Afrika. Hij groeide op in een niet-gelovig gezin. Door een klasgenoot die hem zes maanden lang met engelengeduld het Evangelie uitlegde, kwam Venter al op jonge leeftijd tot geloof. “De datum van mijn bekering staat in mijn hoofd gegrift, zoals bij veel mensen die zoiets meemaken”, lacht hij. “Op 7 juni 1968 gaf ik mijn hart aan Jezus en begon mijn levenslange reis met Hem. Zijn liefde veroverde mij. Ondanks het feit dat ik soms afdwaalde, mijn hart koud liet worden en vele fouten maakte, wist Hij me altijd terug te winnen met eindeloos geduld.” 

Spiritualiteit 
Had Venter drie jaar terug nog een eigen gemeente, nu is hij zo’n beetje fulltime auteur. Dat hij onder andere een boek over spiritueel leven schreef, roept best vragen op. Want is spiritualiteit niet een uitgekauwde term? Google op dit woord en je vindt honderden super hippe artikelen en boekentitels over ‘jezelf vinden’ of ‘connecten met iets hogers dan jezelf’. “Toch gebruik ik de term juist bewust”, legt Venter uit, ‘omdat hij van oorsprong zo bijbels is. Spiritueel betekent letterlijk dat je Gods Geest ontvangt en jezelf onder de leiding stelt van Gods Geest. Dat Hij je denken, spreken en gedrag bepaalt. Dat je samen met Hem op weg gaat om Christlike te worden. Om als een trainee of gezel te leren van de Meester. Steeds meer op Christus te gaan lijken.” 

Historische Jezus  
Alexander Venter is zeer toegewijd aan Jezus. “Niemand is als Hem. Daarom ben ik ook nooit bang om een vak als religiewetenschappen te beoefenen en andere religies te bestuderen. Want als je dat doet, besef je nog veel meer hoe uniek en verschillend Jezus eigenlijk is. Hij veranderde de geschiedenis door naar de aarde te komen. Alles draait vanaf die tijd om Hem. Hij liet zien wat het echt betekent om het Koninkrijk van God uit te leven. Je kunt niet anders dan Hem intens liefhebben.” 

Brug slaan tussen kerktradities 
Wat Venters boek uitzonderlijk maakt, is dat Hij een brug probeert te slaan tussen alle christelijke geloofstradities. Van gereformeerd tot evangelisch, van rooms-katholieke tot contemplatief. “We mogen ons bewust worden van de goede dingen in elkaars traditie en die omarmen. De eerste reactie is er vaak eentje van angst. Je eigen traditie kan op zichzelf een soort afgod worden. Zoiets van: wij hebben de waarheid in pacht. Besef dat jouw traditie maar een klein stukje van de grote taart is. Al die tradities, ook die van jou, hebben sterke punten en valkuilen. Voorop moet staan dat we als christenen – als het goed is tenminste – eenzelfde doel hebben. Namelijk om in de volheid van Christus te komen. Gods Koninkrijk uit te leven en zichtbaar te maken in de wereld waarin we leven.” 

Doen komt voort uit zijn 
De Engelse titel van zijn boek is Doing spirituality, ofwel: spiritualiteit doen. “Dat woordje ‘doen’ is bewust gekozen en wijst erop dat spiritueel leven niet iets vaags is, maar juist ook iets heel praktisch”, legt Alexander Venter uit. “Het vraagt wat van je om trainee, gezel of discipel te zijn. Dat betekent veel oefenen, gericht tijd met Jezus doorbrengen. Dat kan op veel verschillende manieren. Door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen, te zingen, te vasten, te bidden, te dienen, voor de armen te zorgen, je naasten lief te hebben.”  

Graadmeter voor je geloof 
“Hoe je leeft”, zegt Venter, “zegt alles over je geloof, niet hoe goed jij je theologie kent. Ben je in Christus, dan vloeit Zijn liefde vanzelf over in alles wat je doet. Daarom legde Jezus zo’n nadruk op het liefhebben van je naaste. Ik hoop dat dit boek christenen een hernieuwde honger geeft om bij Jezus in de leer te gaan en hun karakter te laten vormen door Hem. Zodat mensen door hen heen Jezus zien. Op z’n minst een beetje van Hem.” 

Wereld smacht  
De wereld smacht wanhopig naar Gods liefde. Juist nu. Daarvan is Alexander Venter sterk overtuigd. “Er is zoveel gaande en wat er gebeurt is zo intens. Op een schaal die nog nooit eerder is waargenomen. Veel mensen weten niet meer wat echt of niet echt is. Overal op internet lees je fake nieuws. Vooral leiders falen op alle fronten. In de politiek, in bedrijven, in organisaties en ja, zelfs in kerken. Ze weten geen onderscheid meer te maken tussen goed en kwaad. Ik zie dit als een wereldwijde karaktercrisis, die we alleen het hoofd zullen kunnen bieden door een hernieuwd spiritueel leven met Jezus.” 

‘Spiritueel leven. Op weg met Jezus en op Hem gaan lijken’ kost € 24,95 en is te koop of te bestellen in de boekhandel. Dit boek is een studieboek, maar biedt ook veel praktische handvatten.

Tip: Alexander Venter geeft naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek dit najaar een online cursus bij New Wine.