Groeitraject Profetie en Discipelschap 

Dertig mannen en vrouwen uit heel Nederland nemen deel aan het Groeitraject Profetie en Discipelschap. Dit traject doen we als New Wine Nederland samen met Nederland Zoekt Profetie. Afgelopen weekend hielden we een eerste tweedaagse bijeenkomst in de Koningskerk in Zwolle. Namens New Wine zijn stafwerkers Anita Abbring en Sander Ris betrokken bij het traject.  

Volgens Loes de Best van Nederland Zoekt was het een mooie bijeenkomst: “Je proefde in alles het verlangen van mensen naar een volwassen profetische bediening in hun lokale kerk of op een andere plek. Iedere deelnemer kon onder leiding van de Heilige Geest een concreet plan maken voor verdere stappen.” 

Doel van het groeitraject is: 
*mensen te helpen groeien in profetie en discipelschap (het meer lijken op Jezus en wat je leert weer doorgeven aan anderen) 
*een stukje leiderschap te ontwikkelen  
*alles wat ze hebben geleerd weer in praktijk te brengen in de eigen omgeving en lokale kerk.  

Het traject duurt ruim een jaar en bestaat uit vier live bijeenkomsten. Daarnaast vormen de deelnemers in groepjes van drie of vier zogenaamde ‘huddels’. Die komen maandelijks online bijeen. “We zijn dit traject gestart”, vertelt Loes, “omdat wij een liefdevolle Vader hebben die met Zijn kinderen wil communiceren. Het is belangrijk Zijn stem te leren verstaan en daarmee de gemeentes op te bouwen en samen met de andere vier bedieningen – apostel, evangelist, herder en leraar – tot volwassenheid te komen. Zie Efeze 4.”  

Of er een vervolg komt op dit groeitraject is nog onbekend. “We gaan deze eerst maar eens doorlopen en dan kijken we wat de Heer wil dat we gaan doen.”