‘Na het gebed trok ik een sprintje’

Anita Abbring (52) heeft een droom: “Dat alle kerken gaan bidden in de kracht van de Heilige Geest.” Ze gunt iedereen een vertrouwelijke omgang met God. Anita is al jaren actief bij New Wine. Sinds 1 oktober 2021 is ze ook stafmedewerker gebed en geeft les aan het Evangelisch College in Zwijndrecht en Zwolle.

Gebed is voor haar net zo belangrijk als ademen. Ze bidt de hele dag door en is op vele manieren samen met God. “Ik bid alleen of met anderen. Roep naar God of ben juist stil bij Hem. Ik bid door een woord of zin uit de Bijbel te herhalen. En s’morgens kniel ik net als mijn oma vroeger naast mijn bed neer om de dag met God te beginnen.”

Kerk uit haar jeugd
Bidden voor anderen in de kracht van de Geest, is niet iets wat ze thuis leerde. “Ik groeide op in een hervormde kerk. Daar lag de nadruk vooral op het krijgen van bijbelkennis. Op zondag doken mijn vader en ik vaak na de dienst de Bijbel in. Gingen we dingen uitpluizen die we in de preek hadden gehoord. Die geloofsopvoeding van mijn ouders vind ik heel waardevol. Ik ben er dankbaar voor.”

Anita Abbriing heeft een droom: '''Dat alle kerken gaan bidden in de kracht van de Heilige Geest,
“Als ik samen met anderen bid, zijn er zoveel heilige momenten”

Ministrycursus: moest een drempel over
Pas toen ze zelf al een gezin had, kwam ze op het spoor van ministrygebed en luisterend bidden. “Mijn man en ik sloten ons aan bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Daar leerde ik New Wine kennen”. vertelt Anita. “Ik gaf me op voor een ministrycursus in Ede. Wist ik veel. Gelijk de eerste avond zei de cursusleider: ‘Zo, en nu gaan jullie oefenen!’ Ik dacht: wat? Hadden ze me dat niet van tevoren kunnen vertellen? Ik moest een drempel over om het zelf te gaan doen.”

Na gebed trok ik een sprintje
Gelukkig groeide het vertrouwen door de ervaringen die ze opdeed. Ze leerde vrij voor anderen te bidden en voor zichzelf te laten bidden. God verraste haar keer op keer. “Wat vooral mijn kinderen nooit zijn vergeten, is hoe ik naar voren ging op een New Wine Zomerconferentie in Vierhouten. Ik had kniepijn en liep bij een arts. Twee mensen baden voor mijn knieën, maar halverwege kreeg ik het idee dat er iets anders speelde. Ik mocht God meer betrekken bij mijn leven. Toen we daarover gingen bidden, verdween de pijn direct. Ik was dolblij. Ik trok een sprintje over het kampeerveld.”

Heilige momenten tijdens gebed
“Door New Wine ging een wereld voor me open”, vertelt ze. “Ik dronk alles in als een spons. De Heilige Geest blijkt zo krachtig, Hij doorbreekt alle grenzen. Ministry, gebedspastoraat, luisterend bidden. Als ik samen met anderen bid, zijn er zoveel heilige momenten. God is er altijd bij: vooral in de stilte.”

God daagt me uit
Ze bidt vaak en graag, maar komt ook nog regelmatig drempels in zichzelf tegen. “Ik vind het bijvoorbeeld niet makkelijk om te vragen of ik mag bidden voor mensen die niet geloven in God. Dat vraagt iets van me. Toch weet ik, dat als ik zo’n drempel overga, er iets mooiers wacht. Zo was mijn ongelovige buurman heel ziek. Ik kreeg sterk het gevoel dat God aan me vroeg voor hem te bidden. Ik ben dat gaan doen. In de weken daarna zag ik hem veranderen. Ik heb zelfs een stukje stervensbegeleiding in het ziekenhuis mogen doen. God daagt me uit om elke keer weer een volgende stap te zetten. Ik ben nooit klaar met leren bidden.”