’In Gods plan met de wereld is ruimte voor jou’

Tearfund-ambassadeur en voorganger Jurjen ten Brinke bezocht donderdag 27 juli de New Wine Zomerconferentie. Hij preekte onder andere tijdens de avonddienst in Celebration

Jurjen, hoe kijk je terug op die dag?
“Het was een fijne dag. Wel nat, maar de opgewektheid van de bezoekers en het verlangen naar het doen van Gods wil ‘gonsde’ gewoon over het terrein. Met veel overtuiging ben ik die avond het podium op gegaan, omdat God ook echt iets gegeven had wat ik mocht brengen. Gezien de reacties achteraf, bleek het voor allerlei mensen ook ‘raak’” 

Wat sprong er voor jou uit die dag (behalve dat het regende)?
“De toewijding van de vrijwilligers in de tent waar we mochten mee-eten! Het is zo leuk als je merkt dat mensen niet alleen een klus/taak doen, maar dat ze zelf ook zichtbaar opgebouwd worden in het dienen van anderen. Een soort ‘geestelijke wet’, lijkt me.”

Wat was de kern van jouw boodschap tijdens de avonddienst?
“De kern van het verhaal was dat vervulling met Gods Geest niet betekent dat je een bepaalde energie of kracht ‘krijgt’ en daar dan vól mee aan de bak kunt, maar dat vervulling met de Heilige Geest betekent dat je gevuld bent met een Persoon. Iemand die je verdriet kunt doen, Iemand die je blij kunt maken, Iemand die er altijd is. Vanuit dát denken en besef (dat de Geest in je woont) kun je het leven aan, ook als het anders loopt dan je zelf dacht (door ziekte, zorg of wat dan ook). Want: God heeft niet zozeer een plan met jou (wat jij tot uitvoer moet brengen, het liefst onder leiding van de Geest), maar God heeft een plan met de wereld. En in dat plan van God met de wereld is ruimte voor jou. Oók als het nu minder goed met je gaat of als je te dealen hebt met de gebrokenheid van het leven. Hoe bevrijdend is dat!”

Welke tip kun je christenen geven naar aanleiding van deze boodschap?
“Dank God voor wat Hij jou geeft en voor het feit dat Hij Zijn plan met de wereld voltrekt. Daar was ruimte voor het offer van Jezus, daar is ruimte voor vervulling met Gods Geest, daarin mag je afhankelijk van God je weg gaan, in heilige relaxedheid.’”

Heb je nog tips voor het najaar?
“Ik zou zeggen: 21 oktober is het GroenGelovig event, georganiseerd door Tearfund. Dat past wel bij wat New Wine als thema had, ‘Heel de aarde’. Dit is hét moment om je verder te laten inspireren over recht doen aan Gods schepping! Voor meer info en kaarten kun je hier terecht.

Als dat niet past… tune dan op z’n minst in op de Open Doors dag. Deze is uitverkocht, maar je kunt je wel nog online laten inspireren.